Regulamin sprzedaży dla sklepu internetowego glazurakrolewska.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży produktów przez sklep internetowy glazurakrolewska.pl, należący do GLAZURA KRÓLEWSKA.
1.2. Sprzedawca:
GLAZURA KRÓLEWSKA
Adres: Fabryczna 2, Galeria GALA, lok. 2.81 poziom 2, 20-301 Lublin
NIP: 7122938308 REGON: 061337700
1.3. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową glazurakrolewska.pl oraz kontakt telefoniczny pod numerem: +48 (81) 469 96 45 lub +48 (81) 478 51 95.
1.4. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Zamówienia

2.1. Składając zamówienie, Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych danych kontaktowych oraz adresowych.
2.2. Zamówienie jest skuteczne po potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
2.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku niedostępności produktu, braku potwierdzenia zamówienia lub w innych uzasadnionych sytuacjach.

3. Ceny i płatności
3.1. Wszystkie ceny produktów podane na stronie internetowej sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
3.2. Koszt dostawy jest naliczany dodatkowo i jest uwzględniany w koszyku zakupowym przed dokonaniem płatności.
3.3. Klient może wybrać jedną z dostępnych metod płatności: przelew bankowy, karta płatnicza, płatności elektroniczne.
3.4. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu pełnej kwoty na konto Sprzedawcy.

4. Dostawa
4.1. Zamówione produkty są dostarczane na terenie Polski.
4.2. Koszt dostawy oraz termin realizacji zamówienia są określane podczas składania zamówienia.
4.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez przewoźnika lub siły wyższe.

5. Reklamacje
5.1. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku otrzymania wadliwego produktu.
5.2. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy w terminie 14 dni od otrzymania produktu, wraz z opisem wady.
5.3. Sprzedawca podejmie działania mające na celu rozpatrzenie reklamacji w możliwie najkrótszym czasie.

6. Ochrona danych osobowych
6.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
6.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności Sprzedawcy

7. Ochrona danych osobowych
7.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Fabryczna 2 lok.2.81 Galeria GALA, 20-301 Lublin
7.3 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@glazurakrolewska.pl.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
8.2. Wszystkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Niniejszy regulamin sprzedaży obowiązuje od dnia 14.06.2023 i dotyczy wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego glazurakrolewska.pl.

Scroll to Top