Polityka prywatności zamówień

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, chronimy i wykorzystujemy dane osobowe związane z zamówieniami w naszym sklepie internetowym https://glazurakrolewska.pl/ (GLAZURA KRÓLEWSKA Adres: Fabryczna 2, Galeria GALA, lok. 2.81 poziom 2, 20-301 Lublin NIP: 7122938308 REGON: 061337700). Zapewniamy, że Twoje dane są traktowane z należytą ostrożnością i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoją prywatność. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania danych w kontekście zamówień.

  1. Rodzaje gromadzonych danych: Podczas składania zamówienia możemy prosić o następujące informacje osobiste:
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Adres dostawy
  • Numer telefonu
  • Dane płatnicze
  1. Sposób wykorzystywania danych: Gromadzone dane osobowe są wykorzystywane w celu przetwarzania i realizacji zamówienia, dostarczenia produktów, obsługi płatności, komunikacji dotyczącej zamówienia oraz rozwiązywania ewentualnych problemów związanych z zamówieniem. Nie udostępniamy tych informacji stronom trzecim, chyba że jest to niezbędne do wykonania zamówienia (np. dostawcy usług logistycznych).
  2. Ochrona danych: Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe związane z zamówieniami. Wykorzystujemy techniczne i organizacyjne zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych, kontrole dostępu i monitorowanie systemów, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, utracie, zmianie lub ujawnieniu tych informacji.
  3. Okres przechowywania danych: Przechowujemy dane osobowe związane z zamówieniami tylko przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych. Po tym okresie Twoje dane będą usuwane lub anonimizowane.
  4. Prawa użytkowników: Masz prawo do dostępu, poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych związanych z zamówieniami. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw lub masz pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Zalecamy zapoznanie się z naszymi Politykami prywatności w celu pełnego zrozumienia sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych w naszym sklepie internetowym.

Scroll to Top